Projekat Glodžina 22.03.13

Sve za krov

Zamjena starih krovnih prozora s VELUX krovnim prozorima model GGU

FAZA 1. 21.03.13. Savjetovanja kupca prije početka radova u odabiru najadekvatnijeg rješenja za datu situaciju.
FAZA 2. 22.03.13-Početak radova ugradnje VELUX krovnih prozora. Skidanje stare obloge (lamperije), te detaljno pregledanje krovišta, planiranje potrebnih materijala za nesmetan rad i efikasnu ugradnju. Odlučeno je da se ugrade tri umjesto dosadašnjih dva prozora. Odabrani su krovni prozori VELUX, model GGU i GPU M08 0073, s kombinovanim opšavom TRIO.
FAZA 3. Vađenje starih prozora, i isjecanje nepotrebnih greda krovišta uz prethodno proračunatu statiku krova.
FAZA 4. Prorezan krov sa pripremljenim pozicijama za montažu greda sa čeličnim nosačima gdje će se osigurati mogućnost pozicioniranja prozora na optimalnu visinu i ugradnju tri krovna prozora u nizu
FAZA 5. Postavljanje greda u konstrukciju krova i pričvršćivanje istih sa čeličnim profilima na postojeću konstrukciju krova. Napravljne izmjene će omogućiti nesmetanu ugradnju VELUX krovnih prozora
FAZA 6. 22.03.13 Kraj radova ugradnje VELUX krovnih prozora Postavljeni krovni prozori su spremni za izradu obloge oko prozora s termo izolacijom i ostalim završnim radovima.
FAZA 7. Ugradnja nove obloge od Rigipsa, sa pripremom za molerske radove.

Share Tweet Pin it